Kirurgji > PRF

PRF (Platelet rich fibrin)

Ky është një trajtim i mahnitshëm për të ndihmuar pacientët me shërimin e plagëve dhe trajtimin e indeve pas kryerjes së procedurës së implanteve dentare, operacionit të implanteve dentare, ekstraksioneve, kirurgjisë orale dhe procedurave parodontale. Para ndërhyrjes, gjaku i pacientit merret për fraksionim ose centrifugim. Formohen disa membrana viskoze që përbëhen nga faktorët shërues dhe proteinat origjinale të pacientit. Ky material përdoret për shërimin pas trajtimit.


Plaga shërohet më mirë dhe membrana shërben edhe si fiksues i kockës artificiale. PRF mund të përdoret për pacientët e moshës 15 deri në 80 vjeç. Ne e kryejmë këtë procedurë në rastet e vendosjes së implanteve, ngritjes së sinusit, etj.

Pajisjet dhe Teknologjia
Ne përdorim një pajisje të dedikuar me cilësi të lartë PRF dhe teknika maksimale të sterilitetit. Stafi ynë i trajnuar ka përvojë për të bërë procedurën e grumbullimit të gjakut dhe funksionimin e pajisjes. PRF është e vetë-degradueshme dhe largohet brenda 10 ditëve.
Sa kushton?

Çmimi varet nga plani i trajtimit, zgjedhur për nevojat tuaja. Na kontaktoni për më shumë.

A duhet të përsëris procedurën?

Procedura zgjat vetëm 20 minuta.

A duhet të përsëris procedurën?

Jo, nuk keni pse ta përsërisni këtë procedurë.

A ka një fazë tjetër parandaluese?

Nëse pacienti nuk bën PRF, plaga shërohet më ngadalë. Mund të ndodhin edhe komplikime infektive. Nëse plaga nuk shërohet mirë, duhet të hapet dhe pastrohet.