Terapi > Devitalizimi

Devitalizimi/Root canal treatment

Kjo procedurë kryhet tek pacientët ku prishja e dhëmbit prek pulpën e dhëmbit ose sic thuhet ndryshe nervin e dhëmbit. Indi nekrotik ose pulpa e infektuar hiqet dhe kanalet e rrenjeve pastrohen plotësisht. Pastaj kanali i dhëmbit mbushet. E gjithë procedura kryhet nga mjeku endodontend.

Kjo procedurë indikohet tek pacientët e grupmoshave të ndryshme duke filluar nga mosha 10 vjec. Përfitimi i saj është se pacienti trajton dhimbjen konstante ose infeksionin në dhëmb nësë ka. Kjo bën të mundur që çdo pacient të gëzojë dhëmbët e tij natyralë, duke siguruar jetëgjatësinë e tyre.

Pajisjet dhe Teknologjia
Pacientët do të jenë në gjendje të shohin rezultatet menjëherë dhe nuk do të kenë absolutisht asnjë dhimbje brenda disa ditësh. Endodontistët tanë përdorin materiale dhe pajisje cilësore si një lokalizues kulmi për të përcaktuar pozicionin e ngushtimit apikal dhe gjatësinë e hapësirës së kanalit rrënjor.

Ne gjithashtu përfshijmë mburoja gome për të izoluar zonën e trajtimit nga pjesa tjetër e gojës.

Sa kushton?

Price depends on the treatment plan chosen for your needs. Contact us for more.

Sa kohë do të zgjasë procedura?

Procedura zgjat rreth 60 minuta, për një ose dy takime.

A duhet të përsëris procedurën?

Jo, nuk keni pse ta përsërisni këtë procedurë, përveç nëse trajtimi nuk arrin të jetë i përhershëm në gojën e pacientit.

A ka një fazë tjetër parandaluese?

Nëse pacienti nuk e ka bërë procedurën, ai mund të përjetojë infeksione dhe dhimbje të shpeshta. Për ta trajtuar atë, pacientët mund të bëjnë trajtime endodontike, heqje apikale ose nxjerrje nervore.