Terapia

Devitalization/Root canal treatment

Rindërtimi i kurorës

Inlay/Onlay

Kontroll i pergjithshëm

Mbrojtës goje

Zbardhim Dhëmbësh

Mbushje dhëmbësh

Fluorizimi

Pastrim i dhëmbëve